شماره: 78
2020/06/27 - 08:02
اطلاعیه ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی در مردادماه 99

در ادامه تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، از ابتدای تیرماه لغایت 29 مردادماه، ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی از ساعت 8 تا 14 است.

حق انتشار محفوظ است ©