شماره: 64
2020/02/29 - 09:54
اطلاعیه کاهش ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی

متقاضیان محترم مرکز خدمات آزمایشگاهی

به اطلاع می‌رساند با توجه به تغییرات برنامه آموزشی دانشگاه و لزوم حفظ سلامتی همگانی، ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی از ساعت 8:30 تا 12:30 است. اخبار بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©