اطلاعیه ها
شماره: 34
2018/02/03 - 03:56
آغاز خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)

آغاز خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM):

خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) مرکز تا اطلاع ثانوی با 20% تخفیف ارائه می شود. جهت گرفتن نوبت و ثبت درخواست با پذیرش ارتباط برقرار کنید.

حق انتشار محفوظ است ©