معرفی

 
 

آزمایشگاه مركزی دانشگاه با هدف كاربرد بهینه دستگاههای تحقیقاتی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدمات رسانی به مؤسسات خارج از دانشگاه تأسیس گردید. از وظایف دیگر این آزمایشگاه میتوان به روز آمد نمودن دستگاهها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی، پیش بینی نیازهای دستگاهی و تجهیزاتی آتی دانشگاه و بکارگیری نیروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحلیل آزمایشها اشاره نمود. خدمات علمی آزمایشگاه مركزی مشمول تمامی دانشگاهها، مؤسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین بخش خصوصی می باشد. لذا همه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به آزمایشگاه و یا تماس تلفنی از نحوه و میزان خدمات این آزمایشگاه مطلع شوند. ضمناً پرتال این آزمایشگاه اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار میدهد.

✅ تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته موردنیاز رشته های مختلف

✅ بهره برداری بهینه از امکانات موجود

✅ صرفه جویی در هزینه جاری پروژه ها

✅ انجام پژوهش در مسیری با حداقل چالش

✅ امکان بهره برداری از داده های ذخیره شده در پایگاه مرکزی در آینده

✅ ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و انتقال آسان اطلاعات از طریق شبکه مجازی

✅ سهولت دسترسی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان صنایع به تجهیزات و فضاهای فیزیکی و مجازی پژوهشی

✅ جلوگیری از انحصاری شدن تجهیزات موجود

✅ تربیت پژوهشگر و متخصص در سطوح حرفه ای و با توجه به نیاز صنایع مختلف

 
 

اهداف

کاتالوگ

 
 

دارای گواهینامه ایزو 17025 تحت عنوان الزامات عمومی برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه­های آزمون و کالیبراسیون

این گواهینامه در حال حاضر 6 آزمایشگاه (4 آزمایشگاه مقیم در مرکز و 2 آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه آب و فاضلاب در انستیتو آب و انرژی، و آزمایشگاه مخابرات سیار در دانشکده برق) و جمعاً 53 آزمون کلیدی را در بر می­گیرد.

 
 

گواهی ایزو 17025